Video /  admin /  25 september 2020 /  42 views

Plastsøppel i havet har heldigvis fått mykje omtale, og dette er eit verkeleg alvorleg problem som alle verdas land må ta tak i. Men plast i jord har det hittil vore snakka lite om. Nokre forskarar meiner at dette kan vise seg å bli eit like stort problem som plast i havet, ved at plasten påverker livet i jorda, blir teke opp gjennom røttene, og kjem inn i næringskjeda.
Plansjane til foredraget.

Related Videos