Video /  admin /  25 april 2020 /  46 views

 Foredrag om energieffektivisering 26.04.2020, Mads Løkeland-Stai

La oss byggje landets største kraftverk: Energifrigjering ved hjelp av energieffektivisering.

Det er fullt mogleg å gjennomføre "omfattende elektrifisering" av Noreg utan å byggje nye kraftver, og i tillegg ha mykje elkraft til å utvikle industri etc.

Hent presentasjonen frå foredraget.

Related Videos