Video /  admin /  02 juni 2019 /  17 views

Bergen Turlag har laga ein video om korleis satsinga på landbasert vindkraft er øydeleggjande for naturen.

Related Videos