Video /  admin /  02 juni 2019 /  19 views

Industriaksjonen har fått laga ein video om korleis den store satsinga på utanlandskablar er øydeleggjande for naturmiljøet og for industrien.

Related Videos