Naturvernforbundet og 10 andre organisasjonar sendte 29.03.2017 felles klage til ESA for brot på EUs mineralavfallsdirektiv.

Klagen er fortsatt under behandling.  Direktivet krev at det skal bli lagt ved ein avfallshandteringsplan med tiltak for å redusere avfallsmengda, som ein del av søknad om å etablere eit deponi for gruveavfall. Dette vart ikkje kravd.

Les klagen: