Noreg er eit av 5 land i verda som dumpar gruveavfall i sjø.  19.05.2015 sendte Naturvernforbundet og 10 andre organisasjonar klage til ESA, med påstand om at dette er brot på vassrammedirektivet.

ESA avviste klagen på formelt grunnlag når det gjaldt Førdefjorden (var enno ikkje etablert vassforvaltingsplan då utsleppsløyvet vart gjeve), men enno i dag (april 2019) har det ikkje kome avgjerd når det gjeld Repparfjorden.

I desember 2015 vart det sendt tilleggsklage med ytterlegare informasjon.

Les klagane med vedlegg: