Foredrag på Miljøkveld i Trondheim 07.05.2019, med vekt på alt press på havet, og at no må vi avslutte diskusjonen om bruk av fjordane for å dumpe gruveslam.

I tillegg ein del om alternativ bruk av gruvemassane og om avrenning.

Konklusjon:

Situasjonen for havet og artsmangfaldet i havet, gjer  det utelukka å bruke hav/ fjord til å kvitte seg med gruveavfall, uansett kva ei måtte meine om alternativa

Debatten om gruver og kva ein gjer med restmassar, avrenning etc må ha dette som eit absolutt og udiskutabelt utgangspunkt.

Så får vi ta debatten om gruvedrift når dette er utelukka også for Noreg, slik det er i dei aller fleste andre av verdas land.

Les presentasjonen:

Miljøkveld-Trondheim 07.05.2019
Popular 2.46 MB
08/05/2019