Foredrag på Miljøkveld i Trondheim 07.05.2019, med vekt på alt press på havet, og at no må vi avslutte diskusjonen om bruk av fjordane for å dumpe gruveslam.

I tillegg ein del om alternativ bruk av gruvemassane og om avrenning.