Det er gjeve løyve til høge konsentrasjonar av tungmetall i utslepp frå Washington Mills til Skjenaldelva og Råbygdsfjæra.

Naturvernforbundet i Orklaregionen har difor klaga på utsleppsløyvet og krev betre reinsing.

Les klagen: