Sterk satsing på redusert energibruk/ energieffektivisering og god hushaldning med den energien vi har, er hovudgrunnlaget for å frigjera tilstrekkeleg elektrisk energi til å fase ut fossil energi i Noreg, utan å byggje ny vindkraft på land, eller leggja fleire vassdrag i røyr.

Bessakerfjellet 2008, foto: Mads Løkeland-Stai

På nettsida https://energiognatur.no kan du lese både denne utgreiinga og artiklar med brei gjennomgang av energipolitikken og dei negative konsekvensane av å byggje ned naturen med vindkraft.