EU har lansert eit opplegg for "miljøkarakterar" på energiproduksjon, der dei har sett strenge, men gode krav til vasskraft. Resultatet er at ein del norsk vasskraft, spesielt småkraft, ikkje vil kunne oppnå "grøn" karakter utan strenge miljøkrav. Dermed vil dei ikkje kunne selje krafta som grøn, og kan også få dårlegare vilkår for lån. Når det gjeld vindkraft, er det derimot ikkje like strenge krav. Ut i frå det, har vi sendt inn innspel til EUs behandling av dette, der vi peiker på ein god del av dei negative miljøkonsekvensane med vindkraft på land i Noreg, med utgangspunkt i Trøndelag.

"We are grateful for the opportunity to submit comments on this draft, and we limit this letter to comments on electricity generation from wind power.

In our part of Norway there has been installed a significant number of large wind turbine installations in pristine nature areas during the last years, especially along the coastline, where the Sea Eagle and other birds are killed in significant numbers. The red-listed Eagle Owl (the world’s largest owl) has lost nesting areas, and the future of Sami reindeer herding in this area is threatened.

Due to these and other significant negative impacts on nature and climate, we believe that most of these wind energy installations should not be classified as “green” in the EU taxonomy."