Vedtaket om forlenging av konsesjonstida for Smøla vindkraftverk er ugyldig

NVE vedtok 28.04.3 å forlenge konsesjonen for Smøla vindkraftverk I og II frå 01.01.2026 til 01.09.2035 utan at dette var gjenstand for offentleg høyring og prosess.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Den Norske Turistforening (DNT) ber OED om å omgjera vedtaket, som dei ser som ugyldig.