13.01.2020 var det seminar om EUs 4 energimarknadspakke for SV på Stortinget. Underteikna var blant foredragshaldarane, og argumenterte for å seia nei til fleire kablar.