1994 skreiv eg eit hefte for Orkdal Nei til EU med tittelen "Moglege virkningar av felles energimarknad i EU/EØS på elektrisitetsprisane i Noreg og på norsk kraftkrevjande industri". 

Heftet avslører korleis det i 90-åra vart lagt planar for å få norsk kraftpris opp på europeisk nivå, for å auke profitten i kraftselskapa. Sal av råvaren kraft skulle vera overordna industriproduksjon. Som eit middel til oppnå dette, skulle ein sørge for fullstendig fri kraftmarknad, tett integrert i EU/EØS. Det vart difor planlagd kraftig utbygging av kraftliner til utlandet. Det er nesten skremmande å sjå kor godt spådomane frå 1994 har blitt realitetar i dag, mellom anna at dette ville føre til bygging av vindkraft.

Les heftet: