Utskrift

Sør Trøndelag Nei til EU hadde årsmøte 28.03.2019. Underteikna hadde innlegg om utanlandskablar og energipris.

Presentasjonen som vart brukt:

Er vindressursane størst på land eller langt til havs?