D
et er størst verdi, og ingen naturinngrep, på den energien du frigjer ved sparing og energieffektivisrering

01.02.2020 hadde eg innleiing på seminar i Trondheim for Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet.

Målsettinga var å vise at storstilt satsing på energieffektivisering, både i forbruk og produksjon, gir nok tilgjengeleg fornybar elektrisitet til å fase ut fossil energi i Noreg utan fleire kraftverk. Det store problemet er at Noreg hittil ikkje har hatt vilje til å satse på energieffektivisering/ sparing. Viser også at investering i tiltak for energisparing kostar under halvparten pr spart kWh, samanlikna med vindkraft.

Les presentasjonen:

Trondheim-01-02-2020-2.pdf
Popular 2.66 MB
02/02/2020