D
et er størst verdi, og ingen naturinngrep, på den energien du frigjer ved sparing og energieffektivisrering

Einstemmig vedtok formannskapet å stø det nasjonale oppropet om å evakuere barn frå den berykta flyktningeleiren på Moria i Hellas. I tillegg vedtok Formannskapet einstemmig at Orkland er beredt til å busette sin forholdsmessige andel av dei som måtte koma til Noreg. Les Orkland SVs tekst om Moria, som har stått som innlegg i avisa Sør Trøndelag.