D
et er størst verdi, og ingen naturinngrep, på den energien du frigjer ved sparing og energieffektivisrering

Effektivisering

Vi er i debatt i Firda, med konsernsjefen i Tafjord kraft, Espeset, som hevdar at det blir alt for kostbart med energieffektivisering i bygg. Det kan ikkje gje tilstrekkeleg kraft. Det er vindkraft på land som er løysinga.

Då er det greit å kunne vise til at NVE har rekna på kostnadane, og hevdar at det allereie i dag, med dagen kraftprisar, er lønsamt, utan tilskot, å redusere den årlege energibruken i bygg med 13 TWh i 2030. Då er det brukt skyhøgt nivå for internrente (12%), og varmepumper/ solceller er ikkje med i utrekninga.

Foredrag på Sund folkehøgskole 3. desember 2020. Målsettinga var å vise at ein kan erstatte fossil energi i Noreg med fornybar energi, utan nye kraftverk.

Vilkåret er reell satsing på energieffektivisering og biogass. Det vil gje kraftig kutt i utsleppet av klimagass, utan samtidig å øydeleggja naturen. I tillegg gir det overskot av elektrisitet til utvikling av industri og til nedlegging av vindkraftverk når konsesjonstida går ut.

Om potensialet for å oppgradere gamle kraftverk.

Stod som lesarinnlegg i Adresseavisa 04.07.2019, underteikna av Alette Sandvik og Mads Løkeland-Stai, Naturvenforbundet i Trøndelag.