D
et er størst verdi, og ingen naturinngrep, på den energien du frigjer ved sparing og energieffektivisrering

Effektivisering

Om potensialet for å oppgradere gamle kraftverk.

Stod som lesarinnlegg i Adresseavisa 04.07.2019, underteikna av Alette Sandvik og Mads Løkeland-Stai, Naturvenforbundet i Trøndelag.